Góra

EDUKACJA EKOLOGICZNA - WARSZTATY

EkoBarkod - metody molekularne w walce z inwazją obcych gatunków

ZAPRASZAMY !

Czym się zajmujemy?

Gatunki inwazyjne:
terminologia, klasyfikacja, zagrożenia

Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia występujące w Polsce

Zwierzęta inwazyjne obcego pochodzenia występujące w Polsce

Identyfikacja molekularna gatunków inwazyjnych – barkoding DNA

    • 23 LIP 20

    Wyniki konkursu

    Pani Agnieszka Pawlaczyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie woj. Zachodniopomorskie została laureatką nagrody głównej w konkursie na konspekt zajęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na warsztatach i zdobywa nagrodę – zestaw pipet automatycznych z firmy Genoplast. Gratulujemy!  

Zespół MCEEiMŚ

Studio Fotograficzne RedRoom

Dr hab. Lidia Skuza, prof. US

Biolog molekularny, genetyk, specjalista w zakresie barkodingu DNA. Zajmuje się strukturą i organizacją roślinnych genomów organellowych. Również prowadzi badania dot. ewolucji Secale (żyto).

black-man

Dr inż. Ewa Filip

Biolog molekularny, genetyk, specjalista w zakresie proteomiki i analiz genomów roślinnych i zwierzęcych.

black-man

Dr Anna Kalinka

Biolog molekularny, genetyk, specjalista w zakresie cytogenetyki molekularnej roślin i epigenetyki.

black-man

Dr hab. Magdalena Achrem

Biolog molekularny, genetyk, specjalista cytogenetyk molekularny roślin, epigenetyk.

black-man

Dr Marcin Wilhelm

Botanik, specjalista w dziedzinie briologii (ekologia, fitogeografia, problemy taksonomiczne), ekologii i dynamiki szaty roślinnej torfowisk. Zajmuje się również praktycznym i metodycznym aspektem ochrony przyrody. Prowadzi badania i projekty terenowe.

black-man

Mgr Magdalena Rutkowska

Biolog, biochemik, specjalista w zakresie logistyki prowadzenia badań laboratoryjnych, specjalista w zakresie hodowli komórek in vitro.

black-man

Mgr inż. Bożenna Żukowska

Specjalista inż.-techniczny, specjalista w zakresie logistyki prowadzenia badań laboratoryjnych. Koordynator projektu, zajmuje się zarządzaniem projektem, organizacją i nadzorem konkursu, prowadzi zamówienia i rozliczenia finansowe projektu.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW  WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE